Chraňte své systémy před těžkými materiály
Systém nakládání s odloučeným odpadem od společnosti Vogelsang

Systémy nakládání s odloučeným odpadem od společnosti Vogelsang nabízejí optimální ochranu navazujících komponent před poškozením nebo zanesením cizími tělesy, jako jsou kameny, kovy, dřevo nebo podobné nežádoucí materiály. V závislosti na použití nebo úkolu mohou být tyto systémy navrženy jako čistě oddělující nežádoucí těžký materiál z kapalného média (DebrisCatcher) nebo jako systém, který umožňuje separovaný těžký materiál vypustit a zlikvidovat (Debris Removal System, Debris Lift Unit).

Systémy nakládání s odloučeným odpadem jsou zvláště oblíbené v rámci technologie nakládání s kejdou, v bioplynových stanicích a odvětvích zpracování odpadních vod, i v mnoha dalších použitích v průmyslu. Používají se především k ochraně čerpadel, aby se zabránilo ucpávání potrubních systémů, a také k zabezpečení navazujících procesů. Společnost Vogelsang velmi dbá na to, aby byla těžká tělesa spolehlivě odfiltrována při minimálních ztrátách požadovaného média. Naše speciální konstrukce umožňuje používat systém nakládání s odloučeným odpadem bez úprav k separaci mnoha druhů nežádoucích materiálů, jako jsou kameny, kovy nebo dřevo. Velkoryse dimenzovaný vnitřní prostor těchto zařízení vede ke snížení rychlosti proudění a zklidnění média, čímž se minimalizuje mechanická práce a otáčky a snižuje se tak spotřeba energie.

Kontaktujte nás pro další informace