Účinná a spolehlivá technologie pro čištění odpadních vod
Snížení nákladů vynakládaných v souvislosti s čistírnou odpadních vod a kanalizační systém pomocí té správné technologie

Bezpečná a spolehlivá likvidace odpadních vod, tj. detekce, úprava a čištění komunálních a průmyslových odpadních vod, je stále důležitější pro ochranu vodních toků a životního prostředí, ale také pro udržení kvality života. Obce, sdružení pro nakládání s odpadními vodami a soukromí provozovatelé čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí jsou konfrontováni s celou řadou požadavků a specifikací navržených zákonodárci, aby zajistili, že pitná voda zůstane i do budoucna čistá. Aby se zabránilo kontaminaci škodlivými látkami, je třeba bezpečně zvládnout přívalové deště a vždy zajistit spolehlivý odtok odpadních vod. Přívalové deště musí mít co nejmenší vliv na kvalitu čištění odpadních vod a je třeba se za každých okolností řídit vyhláškou o odpadních vodách, aby se předešlo kontaminaci vod a životního prostředí. Kromě toho je třeba povrchové a odpadní vody detekovat a odvádět pokud možno odděleně. Odpadní vody je třeba odvádět kanalizací a jejich čištění v čistírně odpadních vod musí být také energeticky co nejúspornější a zároveň šetřit zdroje. Obsah organických látek je třeba rozložit, přičemž dusík a fosforečnany musí být bezpečně odstraněny. Současně je třeba se zaměřit na těžké kovy a stopové prvky a na zbytky chemických látek a léčiv v odpadních vodách. Požadavek na budoucí separaci mikroplastů a získávání cenných fosfátů představuje další nové požadavky na technologii úpravy odpadních vod.

Současně mají na sběr a čištění odpadních vod vliv demografické změny a změny životních návyků. Především je zde přání udržet náklady na odvádění a čištění odpadních vod na co nejnižší úrovni a v ideálním případě je snížit. Proto je třeba neustále vyvíjet a přizpůsobovat technologie úpravy odpadních vod, začleňovat nejnovější poznatky do budování nových systémů zpracování a  čištění odpadních vod a zároveň  rozšiřovat a modernizovat stávající systémy tak, aby byla voda co nejlépe vyčištěna a aby byla co nejméně zatěžována půda.

Společnost Vogelsang je již po desetiletí spolehlivým a inovativním partnerem v oblasti technologie čištění odpadních vod. Svým zákazníkům nabízíme účinné komponenty, jako jsou čerpadla odpadní vody, kalová čerpadla, mělniče a dezintegrační systémy pro ekonomicky efektivní provoz kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Každý z našich produktů je navržen pro hospodárný a spolehlivý provoz. Spojení několika zařízení a optimální koordinace jednotlivých komponent pomocí inteligentní řídicí technologie nám umožňuje zajišťovat efektivní systémová řešení jednotlivých problémů.

Použití pro odpadní vody v čistírnách odpadních vod a kanálech

Čerpadla a drtiče vhodné pro čistírny odpadních vod jsou základem pro hospodárné čištění a úpravu odpadních vod. To znamená technologie s dlouhou životností, nízkými provozními náklady a energetickými nároky, které lze v případě potřeby rychle servisovat a opravit. Všechny důležité díly může vyměnit vlastní personál přímo na místě, aniž by bylo nutné čerpadlo nebo drtič vypojit z potrubí. Alternativou k tomu je spolehlivý a ekonomicky výhodný sortiment služeb, který je pro mnoho provozovatelů čistíren odpadních vod stále důležitější. V závislosti na individuálních požadavcích může jít o služby od prosté dodávky náhradních dílů až po kompletní servisní smlouvu. Právě takto širokou škálu služeb jsme schopni nabídnout k našim čerpadlům s rotačními písty Vogelsang. Od konzultací a plánování koncepce až po poprodejní servis – vždy vás můžeme doprovázet jako kompetentní partner.

Spolehlivá čerpací technika pro úpravu a čerpání odpadních vod a kalů

V čistírnách odpadních vod se přečerpávají různá média, mimo jiné:

 • Odpadní vody
 • Abrazivní primární kal / surový kal
 • Sekundární kal / přebytečný kal
 • Smíšený kal
 • Organické kaly
 • Čistírenský kal s vysokým obsahem sušiny.

Zde je důležité použít spolehlivou a bezporuchovou čerpací techniku, která je konstruována pro tento široký rozsah médií.

Univerzální čerpadlo odpadní vody pro různé úkoly

Zejména v malých čistírnách odpadních vod je často vyžadováno univerzální čerpadlo, které lze nasadit při několika činnostech a procesních krocích. Výhodou čerpadla s rotačními písty od společnosti Vogelsang je jednoduchá změna směru toku při zachování stejného výkonu čerpadla. Takto lze pomocí jediného čerpadla jednoduše recirkulovat odpadní vodu a kal mezi nádržemi a jímkami nebo odstraňovat fekálie z fekálních vozů či cisteren naplněných čistírenským kalem. Protože je průtok úměrný otáčkám, lze výkon čerpadla jednoduše variabilně nastavit prostřednictvím frekvenčního měniče, přičemž průtok zůstává stejný. S přihlédnutím k obsahu sušiny a viskozitě média, průměru a délce potrubí lze tedy individuálně přizpůsobit průtok čerpadel odpadních vod a kalových čerpadel. V praxi to znamená, že plnění vyhnívacích nádrží, zahušťování a odvodňování je regulované a efektivní, ale zároveň je možný i průtok pod vysokým tlakem nebo na velké vzdálenosti. Zejména pokud jde o cirkulaci ve fermentorech, má vysoký výkon čerpadla pozitivní význam tam, kde jsou speciální nároky na prostor, protože zde je často k dispozici jen málo místa pro instalaci čerpadla.

Mělniče tekutých médií, bez ohledu na to, zda se jedná o dvouhřídelové drtiče nebo macerátory, jsou účinným řešením pro zmenšení velikosti cizích materiálů a oddělení těžkých materiálů v čistírnách odpadních vod. Na rozdíl od integrovaných drtičů lze u samostatných dvouhřídelových drtičů nebo macerátorů konstrukci optimálně přizpůsobit danému použití, a není proto nutné dělat kompromis mezi rychlostí provozu čerpadla a funkcí mělnění. Tímto způsobem jsou cizí materiály v odpadní vodě nebo kalu mělněny hospodárně a čerpadla a ostatní jednotky jsou před cizími materiály spolehlivě chráněny.

Spolehlivé statické zahušťování a cirkulace ve fermentoru

Pokud kalová čerpadla nejsou chráněna drtičem, může docházet k ucpávání zapletenými materiály z fermentorů a k blokování míchadel. Drtič pro odpadní vody XRipper rozmělní a zmenší zapletené materiály a cizí tělesa, jako jsou dřevěné nebo plastové předměty, na velikost, se kterou se dá pracovat. Tím chrání čerpadla před poškozením a ucpáním a zajišťuje, aby potrubí zůstalo volné. Dvouhřídelové drtiče založené na bezkontaktním principu provozu se zároveň málo opotřebovávají a zákazníky si získávají díky své dlouhé životnosti.

Již žádné zaplétání materiálů do zařízení a vznik plovoucích vrstev

Vlasy a vlákna z textilií nebo bavlněných tamponů se mohou zaplést do vybavení fermentoru a způsobovat vznik plovoucích vrstev. I malé množství zapleteného materiálu způsobuje nehomogenitu kalu, zvyšuje požadovaný výkon pohonu a má negativní vliv na odvodňování a mechanické zahušťování. Kontaktní macerátory, jako je například RotaCut, jsou mělniče s funkcí samoostření, které vlákna a chlupy dokonce rozřežou, a tím je macerují. Tím se zabrání zaplétání materiálů a je připraven homogenní kal. Tím je také docíleno rovnoměrnějšího provozu dekantérů a odstředivek a lepšího odvodňování nebo zahušťování.

Spolehlivé a bezproblémové čerpání splaškových a odpadních vod v kanalizačním systému je nezbytné. K tomu musí být kanalizace a potrubí dostatečně dimenzovány na přívalové deště a při minimálních množstvích vody v sušších obdobích by také nemělo docházet ke vzniku usazenin. Současně je často omezen prostor pro instalaci. Z tohoto důvodu se uživatelé často ptají, které přečerpávací stanice mají nízké nároky na prostor. Musí být čerpadla na odpadní vodu instalována v suchém prostředí nebo je to doporučováno? – například aby se nepoužívalo provedení ATEX v mokrém prostředí? Pokud ano, obvykle to znamená, že čerpadlo odpadní vody má schopnost samonasávání a musí být odolné proti chodu nasucho. Čerpadla s rotačními písty řady VX a IQ od společnosti Vogelsang jsou jako čerpadla odpadních vod vynikající. Jsou kompaktní, lze je instalovat i v těch nejmenších prostorách a díky tzv. závěsné konstrukci vyžadují velmi málo místa. Zároveň je lze rychle a jednoduše servisovat nebo opravovat přímo na místě. Vyhovují také rostoucím požadavkům na větší výtlačné výšky nebo tlaky, což umožňuje zvládnout stále větší vzdálenosti od velkých centrálních čistíren odpadních vod. Kromě toho mají také schopnost samonasávání odpadní vody z hlubokých jímek, protože jsou vysoce odolné proti chodu na sucho.

Rozmělňování cizích materiálů v odpadní vodě

Komunální odpadní vody nebo odpadní vody z komerčních a průmyslových podniků stále znovu a znovu obsahují cizí materiál, které tam nemá co dělat. Ten se různými způsoby dostává do kanalizace, kde způsobuje značné problémy. Provozovatelé kanalizačních sítí proto hledají technická řešení, která si s cizími materiály poradí. Drtiče pro odpadní vody, jako je dvouhřídelový drtič XRipper nebo macerátor RotaCut s integrovanými separátory těžkých materiálů, si získávají zákazníky díky mnoha svým vlastnostem a funkcím.

Drtiče pro odpadní vody XRipper redukují cizí materiály obsažené v odpadní vodě, jako jsou například vlhčené ubrousky a textilie, na bezproblémovou velikost. Tato pevná tělesa jsou poté tak malá, že již nezpůsobují ucpávání nebo blokování navazujících čerpadel a armatur odpadní vody, ale jsou dostatečně velká na to, aby je bylo možné z odpadní vody spolehlivě odfiltrovat pomocí síta. Bezkontaktní princip provozu je zde důležitý pro nízké opotřebení, přičemž důležitou roli hraje také rozsah možností instalace. Drtiče pro odpadní vody lze instalovat čtyřmi způsoby:

 • V klasickém provedení snadném na údržbu s převodovým motorem pro instalaci v potrubních sítích.
 • Ve vertikálním uspořádání s motorem umístěným nad systémem XRipper, pro které je potřeba méně místa.
 • S otevřeným pláštěm pro použití v kanalizaci nebo jejich montáž přímo před vtoky a výtoky centrálních šachet a čerpacích jímek.
 • Vybavené vysokokapacitními jednotkami pro extrémně vysoké průtoky ve velkých kanálech a v přívodních potrubích čistíren odpadních vod.

U všech čtyř provedení mohou provozovatelé těžit také z našeho jedinečného konceptu QuickService, kdy všechny drtiče pro odpadní vody mají nízké nároky na údržbu a lze je rychle a jednoduše opravit nebo servisovat přímo na místě.

Vysoce kompaktní separace a macerace těžkých materiálů

Dalším důležitým prvkem, který se často vyskytuje v kanalizačních systémech, je separace těžkého materiálu, jako jsou kameny a kovové části, a také macerace cizích materiálů, jako jsou například odpadky a dřevo. Například u starších otevřených proplachovacích kanálech často chybí před čerpadlem odpadní vody odpovídající síto nebo separátor cizích materiálů. V důsledku modernizací, částečných modernizací a značných rozdílů v regionálním vývoji se jednotlivá použití často vzájemně velmi liší, takže jsou vyžadována individuální řešení pro příslušný objemový průtok, dostupný prostor nebo maximální dostupný elektrický výkon. Macerátor RotaCut od společnosti Vogelsang se dodává v rozsáhlé řadě modelů s mnoha funkcemi a možnostmi a spolehlivě odděluje těžký materiál, maceruje plovoucí rušivé látky a pomocí funkce AutoReverse dokonce rozmělňuje nepoddajné cizí materiály, jako jsou například hrubé kusy dřeva. Díky sofistikované řídicí technologii lze macerátor odpadních vod připojit k systému vzdálené údržby a provozní parametry jsou zobrazovány online.

Ať už se používají pro méně obvyklé úkoly spojené s čerpáním, při stavebních opatřeních na čistírnách odpadních vod nebo při mimořádných událostech, jako jsou například povodně, existuje pro mobilní čerpadla spousta různých způsobů použití. Z tohoto důvodu musí být mobilní čerpací jednotky schopné zpracovávat nejrůznější média, jako jsou:

 • Komunální odpadní vody
 • Průmyslové odpadní vody, včetně těch s obsahem chemických látek
 • Fekálie
 • Čistírenský kal
 • Kejda
 • Olej a starý olej

Zde je důležité, aby bylo možné jednotku rychle a jednoduše přepravit a aby stejně jednoduché bylo i její uvedení do provozu. Základem je individuální konfigurace celé jednotky zcela podle potřeb a požadavků zákazníka.

Individuální čerpadlo odpadní vody pro individuální profily použití

Co se týče mobilních čerpadel, pokud má být mobilní jednotka provozována soběstačně a nezávisle, doporučujeme pohon se spalovacími motory. Tam, kde jsou k dispozici příslušná vozidla, je však levnou variantou mechanický pohon pomocí kardanové hřídele.

Pokud je však třeba mobilní čerpadlo přemísťovat pouze v rámci malého prostoru, postačí montáž na ruční vozík nebo jednoduchý přívěs. A pro méně obvyklá místa použití, která jsou vzdálená, je dobrou variantou montáž na pevný rám, protože tak lze mobilní jednotku naložit pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu. Maximální mobilitu nabízí montáž na přívěsný vozík, která umožňuje relativně rychlou a jednoduchou přepravu jednotky.

Čerpadla s rotačními písty řady VX a IQ od společnosti Vogelsang jsou ideální pro mobilní použití díky široké škále vlastností, jako je samonasávání a odolnost proti chodu nasucho, velký volný průchod a možnost čerpat i vysoce abrazivní média nebo média s vysokým obsahem sušiny. Pokud je požadován proměnlivý průtok, čerpadlo se ovládá pomocí frekvenčního měniče. Alternativně je možné použít i pohon pomocí spalovacího motoru. Čerpadlo s rotačními písty Vogelsang je ideální také tam, kde je třeba překonávat velké vzdálenosti.

Případové studie použití při úpravě odpadních vod

Kontaktujte nás pro další informace