Prohlášení o ochraně dat

Společnost Vogelsang GmbH & Co.KG těší, že jste navštívili tuto webovou stránku, stejně jako váš zájem o naši firmu a naše produkty.
Ochrana osobních údajů je důležitou zásadou společnosti Vogelsang GmbH & Co. KG. Tento předpis o ochraně dat představuje způsob zpracování údajů na naší internetové stránce, při používání našich newsletterů a aktivit na sociálních médiích.

Poskytovatel a odpovědné místo ve smyslu zákona o ochraně dat
Vogelsang GmbH & Co. KG
Harald Vogelsang, Hugo Vogelsang, Detlef Ruhmke, Michael Brinkmann
Holthöge 10–14
49632 Essen/Oldb.
Tel.: +49 54 34 83 0
email: [email protected]

Osoba pověřená ochranou dat
Martin Orlowski
EDV-Service Orlowski
Am Hellebach 5,
38312 Börßum
Telefon: +49 53 34 95 81 15
Fax: +49 53 34 95 81 17
email: [email protected]

Stav: 30.06.2021

1. Všeobecné informace

a) Rozsah platnosti
Jako uživatel získáte tímto prohlášením o ochraně dat informace o tom, jakým způsobem, v jakém rozsahu a za jakým účelem odpovědný poskytovatel (následně označovaný jako „Vogelsang“ nebo „my“) vaše údaje získává a používá.
Právní rámec pro ochranu dat tvoří spolkový zákon o ochraně dat (BDSG),§ 13 zákona o službách elektronických informací a komunikací (TMG) a Obecného nařízení o ochraně údajů (DSGVO).

b) Osobní údaje
Osobní údaje jsou informace o určité nebo určené fyzické osobě. Společnost Vogelsang GmbH & Co. KG Dodržuje zásadu zamezení nezbytným údajům. V maximální možné míře se upouští od zjišťování osobních údajů.
Ukládání osobních údajů probíhá v souladu se zásadami zamezení nezbytným údajům a minimalizaci množství údajů jen tak dlouho, jak je to potřebné nebo je to předepsáno zákonodárcem (zákonná lhůta uložení). Odpadá-li účel zjištěných informací nebo pokud skončí lhůta uložení, údaje zablokujeme nebo smažeme.

c) Právo na informace
Na písemné vyžádání vás společnost Vogelsang bude informovat o osobních údajích uložených ohledně vaší osoby.

d) Právo opravu, výmaz a zablokování dat
Máte kdykoliv právo, nechat na vyžádání opravit, vymazat nebo zablokovat nesprávné osobní údaje. Výkon práva je zásadně prováděn bezplatně a může být zjednodušen prostřednictvím zaslání kontaktního formuláře nebo emailu na adresu [email protected].

e) Námitka
Dále můžete kdykoliv do budoucna odvolat svůj souhlas se zjišťováním, zpracováním a využitím osobních údajů. Výmaz osobních údajů se provádí v případě odvolání vašeho souhlasu s uložením údajů nebo pokud je uložení údajů z jiných zákonných důvodů nepřípustné. Nejsou tím dotčeny údaje potřebné pro účely zpracování mezd a účetnictví nebo podléhající zákonné povinnosti uschování.

f) Navázání kontaktu
K navázání kontaktu ohledně ochrany údajů se uživatel může obrátit na všeobecný kontakt uvedený v impressum nebo použít kontaktní formulář.

g) Využití osobních údajů a vazba na účel
Společnost Vogelsang nebo společností Vogelsang pověřený poskytovatel služeb využívá vaše osobní údaje za účelem technické administrace webových stránek, ke správě zákazníků, za účelem průzkumů a pro zpracování vašich požadavky na nás vždy jen v k tomu potřebném rozsahu nebo podle instrukcí pro účely zpracování na příslušných místech našich webových stránek. Naši pracovníci a společností Vogelsang pověření poskytovatelé služeb jsou zavázáni k mlčenlivosti a k dodržování ustanovení spolkového zákona o ochraně dat.
Dále jsou zajišťována všechna potřebná technická a organizační opatření k dodržení ochrany dat.

h) Bezpečnost
Společnost Vogelsang provádí bezpečnostní opatření k ochraně vašich námi spravovaných údajů před manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob nebo před neoprávněným zveřejněním. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována způsobem odpovídajícím technickému vývoji.

i) Reklama
Pokud nám poskytnete osobní údaje, pak je využíváme za účelem možnosti vás informovat o našich produktech a službách, a případně, abychom se vás na ně dotázali, pokud jste nám v tomto ohledu výslovně poskytli schválení k využívaní vašich osobních údajů pro reklamní účely. Pokud jste nám sice poskytli schválení pro takové použití, ale v budoucnu nebudete chtít dostávat žádnou reklamu od společnosti Vogelsang, pak můžete své schválení do budoucna kdykoliv odvolat. Vaše údaje pak budou odpovídajícím způsobem smazány nebo, pokud jsou ještě potřebné za účelem zpracování mezd a účetnictví, zablokovány.

Odkazy s dalšími informacemi:
Kontaktní email: [email protected]
Kontaktní formulář: https://www.vogelsang.info/cs-cz/kontakt/obecna-zadost/
Impressum: https://www.vogelsang.info/cs-cz/otisk/

2. Využití naší webové stránky

a) Uložení IP adresy
Za účelem zlepšení uspořádání a funkce naší internetové stránky jsou údaje o každém přístupu na stránku a chování uživatelů ukládány do paměti, mimo jiné i IP adresa. IP adresa každého přístupu na naší webové stránce je pouze anonymizována (tzn. po smazání posledních 8 bitů) a uložena s údaji o datu a času. Tyto údaje jsou vyhodnocovány pouze statisticky a nejsou propojovány s osobními údaji uživatele.

b) Návrh jazykové verze
Jakmile akceptujete příslušné soubory cookie, můžeme vám na základě jazyka vašeho prohlížeče, pokud je k dispozici, navrhnout vhodnou jazykovou verzi a provádět vás v ní dále. Přitom se rovněž ukládá informace o rozpoznané jazykové verzi jako informace, kam byl uživatel odkázán.

c) Zapojení služeb a obsahů třetích stran
Kromě poskytovatelů Cookiebot (3 a)), Google (4), Siteimprove (5), Pardot/Salesforce (6) a Multiview (7) zahrnuje náš online výstup někdy obsahy, služby a plnění dalších poskytovatelů, jako např. externí programovací kód jQuery od jQuery Foundation, jquery.org. Aby bylo možné tyto údaje vyvolávat a znázorňovat v prohlížeči uživatele, je příp. bezpodmínečně nutné zprostředkování IP adresy. Poskytovatel (následně nazývaný jako „třetí poskytovatel“) tedy vidí IP adresu příslušného uživatele.
I když usilujeme o využívání výhradně třetích poskytovatelů, kteří IP adresu využívají jen k možnosti odesílání obsahů, nemáme vliv na to, zda je případně IP adresa ukládána do paměti. Tento postup v tom případě slouží mimo jiné ke statistickým účelům. Pokud víme, že je IP adresa ukládána do paměti, naše uživatele na to upozorníme.

d) Kontaktní formulář
Pokud nás budete kontaktovat prostřednictvím některého z našich online formulářů, emailem nebo jinou cestou (např. registrací), uložíme vámi poskytnuté údaje, jako např. jméno, telefonní číslo nebo emailovou adresu. Ty využíváme např. ke zodpovězení vaší poptávky, nebo abychom vám mohli zaslat určité informace.
To činíme jen tak dlouho, dokud máme vámi účelově vázané a udělené povolení nebo dokud jsme oprávněni na základě zákonného předpisu k jejich zpracování nebo využívání. Ze strany serveru jsou údaje včet. případných příloh jeden měsíc po přijetí vaší poptávky automaticky smazány.

e) Online žádosti o pracovní místo
V případě vašich online žádostí o pracovní místo prostřednictvím našeho nástroje Softgarden prosím vezměte na vědomí naše následující prohlášení o ochraně dat: https://vogelsang.softgarden.io/de/data-security

f) Social Media Services - tlačítka Sharing
U tohoto online výstupu používáme plugin „Shariff“, zabezpečený ves smyslu ochrany dat. Toto rozšíření - „Shariff“ specialistů počítačového časopisu c’t umožňuje vylepšenou privátní sféru v síti a nahrazuje běžná tlačítka „Share” sociálních sítí.

Další informace:
https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

g) Soubory Server.log
Poskytovatel stránek automaticky získává a ukládá informace do takzvaných souborů Server.log, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Těmi jsou:

 • Typ a verze prohlížeče
 • Používaný operační systém
 • Referer URL
 • Název přistupujícího počítače
 • Čas dotazu serveru
 • IP adresa

Neprovádí se sloučení těchto dat s dalšími zdroji dat. Záznam těchto dat probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně údajů DSGVO. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na technicky bezchybném znázornění a optimalizaci své webové stránky – k tomu musí být zaznamenávány soubory Server.log.

3. Cookies na naší webové stránce

Pro bezproblémové používání naší webové stránky využíváme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem příslušném koncovém zařízení, jako např. na PC, tabletu nebo chytrém telefonu a jsou používány webovými stránkami za účelem efektivnějšího uspořádání poznatků o uživateli.

a) Souhlas se soubory cookie společnosti Usercentrics
Tato webová stránka používá technologii souhlasu společnosti Usercentrics k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem zařízení nebo s používáním konkrétních technologií a k jejich zdokumentování způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů. Stranou nabízející tuto technologii je společnost Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, Německo, webová stránka: https://usercentrics.com/ (dále jen „Usercentrics“).
Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, budou následující osobní údaje převedeny do společnosti Usercentrics:

 • Vaše prohlášení o souhlasu nebo vaše odvolání prohlášení o souhlasu
 • Vaše IP adresa
 • Informace o vašem prohlížeči
 • Informace o vašem zařízení
 • Datum a čas, kdy jste navštívili naše webové stránky

Společnost Usercentrics navíc uloží soubor cookie ve vašem prohlížeči, aby bylo možné přiřadit vaše prohlášení o souhlasu nebo jeho případné odvolání. Údaje, které jsou tímto způsobem zaznamenány, budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění, smazání souboru cookie Usercentrics nebo do doby, než zanikne účel pro archivaci údajů. Tím nejsou dotčeny povinné zákonné doby uchování osobních údajů. Usercentrics používá soubory cookie k získání prohlášení o souhlasu podle platných právních předpisů. Právním základem pro používání konkrétních technologií je čl. 6 odst. 1 písm. (c) GDPR.

Zpracování dat
S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli dohodu o zpracování dat (DPA). Jedná se o smlouvu nařízenou zákony o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že zpracovávání osobních údajů návštěvníků našich webových stránek probíhá pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

b) Cookie-Consent-Management s Cookiebot
Pokud poprvé navolíte naši webovou stránku, zobrazí se vám nejdříve takzvaný banner Cookie Consent od Cookiebot (Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Dánsko, tel.: + 45 50 333 777, email: [email protected], č. rejstříku firem: DK34624607), který vás informuje o technicky nezbytných a dalších cookies na naší webové stránce.
Technicky nezbytné cookies se využívají k přípravě webové stránky a odpovídají proto oprávněnému zájmu podle čl. 6 (1) Obecného nařízení o ochraně údajů - DSGVO.
Další cookies jako např. ohl. preferencí a statistik můžete v banneru aktivovat individuálně dle vaší volby. Pokud nemáme váš výslovný aktivní souhlas, zůstanou tato cookies deaktivovaná.
Aktuální seznam všech cookies včetně stručného vysvětlení, za jakým účelem se používají, jakož i dobu uložení a odkazy s dalšími informacemi najdete zde: https://www.vogelsang.info/cs-cz/prohlaseni-o-souborech-cookie/
Tam najdete také dokumentaci o vašem souhlasu.
Pokud byste chtěli změnit svá nastavení, pak prosím klikněte na „Změňte své nastavení“. Otevře se znovu banner cookie, takže můžete svá nastavení přizpůsobit odpovídajícím způsobem. Alternativně se můžete s ID v našem reportu cookie obrátit na nás a my údaje odpovídajícím způsobem smažeme.
Dále můžete provádět nastavení týkající se cookies ve svém prohlížeči. Pamatujte prosím na to, že úplná deaktivace cookies může mít vliv na funkčnost naší webové stránky.

c) Další cookies
Kromě samostatně zmíněných Services Google Analytics a Google Maps (4) a výše uvedených rozpoznání IP a jazyka prohlížeče (2 a, b) jsou nutná další cookies pro technické funkce. K nim náleží standardní funkce pro využívání webové stránky (např. jazyk skriptu PHP) nebo našeho systému Content Management TYPO3 (např. pro náhled v prohlížeči).
Dále používáme poskytovatele Cloudfare pro rychlé odeslání naší webové stránky po celém světě. Zde jste identifikován jako individuální, ale anonymní uživatel, abyste mohli svoje bezpečnostní zařízení, jako např. akceptaci cookies provádět a ukládat na individuální úrovni.

Odkazy s dalšími informacemi:
Cloudflare Cookie Policy: https://www.cloudflare.com/en-gb/cookie-policy/
Podrobnější informace o Clouflare-Cookie: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do

4. Google Services

a) Google Analytics
Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu k analýze webu od Google LLC („Google“) se sídlem v 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pro dotazy ohledně Obecného nařízení o ochraně údajů - DSGVO, ochrany dat a některých zvolených servisů je kompetentní společnost Google Ireland Limited se sídlem v Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland. Máme se společností Google uzavřenou smlouvu, která zaručuje, že budou vaše data zpracovávána v souladu se zákonnými ustanoveními.
Společností Google stanovená cookie vytváří po vašem schválení informace o vašem způsobu využívání této webové stránky. Tyto údaje jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy.
Upozorňujeme vás na to, že na této webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizelp(); aby bylo zaručen anonymizovaný záznam IP adres (tzv. IP-Masking). V tomto případě je vaše IP adresa společností Google ovšem v rámci členských států Evropské Unie nebo v dalších smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrácena. Jen ve výjimečných případech je přenášena úplná IP adresa na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.
Z pověření společnosti Vogelsang používá Google tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání webové stránky, za účelem vytváření zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu ve vztahu ke společnosti Vogelsang. IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není spojena s ostatními údaji společnosti Google.
Kromě nastavení prostřednictvím našeho banneru cookie nebo individuálních nastavení prohlížeče můžete zamezit záznamu údajů vytvoření pomocí cookie a vztahujících se na vaše využívání webové stránky (včet. vaší IP adresy) pro Google, jakož i zpracování těchto údajů Googlem tak, že přejdete na níže uvedený odkaz na Google Opt-Out a stáhnete si a nainstalujete dostupný plugin prohlížeče. Tím bude dosazen cookie Opt-Out, který zabrání záznamu vašich údajů při návštěvě této webové stránky.

b) Google Ads
Provozovatel webových stránek používá Google Ads. Google Ads je online propagační program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Program Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, pokud uživatel zadá do Googlu určité hledané výrazy (cílení na klíčová slova). Lze také umísťovat cílené reklamy na základě údajů o uživatelích, které má společnost Google k dispozici (např. údajů o poloze a zájmech; cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webových stránek můžeme tyto údaje kvantitativně analyzovat, například provedením analýzy toho, které hledané výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vyvolalo příslušná kliknutí.

Použití programu Google Ads je založeno na čl. 6, odst., 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnějším marketingu svých služeb a produktů. Přenos údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních ustanovení Evropské komise.

Podrobnosti naleznete zde: policies.google.com/privacy/frameworks a https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

c) Další používané služby Google
Kromě Google Analytics a Google Ads využívá naše internetová nabídka ještě další služby jako Google Maps, Google Tag Manager, Google Data Studio, YouTube a Google Web Fonts. Ani přitom nejsou získávány další údaje, které by mohly umožnit identifikaci určité osoby, ale jsou zaznamenávány jen anonymizovaným způsobem, aby bylo možné pro vás lépe upravit naši internetovou stránku.
Další podrobnosti o jednotlivých službách nebo pro možnost odhlášení ze služby tak, aby nebylo možné dále zaznamenávat vaše anonymizované údaje (funkce Opt-Out), použijte prosím níže uvedený odkaz.

d) Google Remarketing
Tyto webové stránky používají funkce řešení Google Analytics Remarketing. Poskytovatelem těchto řešení je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Řešení Google Remarketing analyzuje vaše uživatelské vzorce na našich webových stránkách (např. Klikání na konkrétní produkty), aby vám přidělilo určité reklamní cílové skupiny a následně vám zobrazovalo odpovídající online nabídky, když navštívíte jiné online nabídky (remarketing nebo retargeting). Kromě toho lze propojit reklamní cílové skupiny generované pomocí řešení Google Remarketing se zařízením podporujícím funkce společnosti Google. To umožňuje zobrazovat přizpůsobené reklamní zprávy založené na zájmech na základě vašeho předchozího používání a vzorcích prohlížení na zařízení (např. na mobilním telefonu) způsobem, který je přizpůsoben vám i na jakémkoli vašem dalším zařízení (např. na tabletu nebo počítači).

Pokud máte účet Google, máte možnost vznést námitku proti personalizované reklamě na následujícím odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Použití služby Google Remarketing je založeno na čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnějším uvádění produktů provozovatele na trh. Pokud bylo vyžádáno příslušné prohlášení o souhlasu, zpracování se uskutečňuje výhradně na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Daný souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace a příslušné předpisy o ochraně údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Tvorba cílových skupin se svolením zákazníka

Pro tvorbu cílových skupin používáme se svolením zákazníka mimo jiné funkci Google Remarketing. Za tímto účelem přenášíme určité údaje o zákaznících (např. e-mailové adresy) z našich seznamů zákazníků do společnosti Google. Pokud jsou příslušní zákazníci uživateli Google a jsou přihlášeni do svých účtů Google, zobrazí se jim odpovídající reklamní zprávy v síti Google (např. YouTube, Gmail nebo ve vyhledávači).

e) Google Conversion Tracking pro sledování konverzí
Tato webová stránka používá službu Google Conversion Tracking pro sledování konverzí. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited 8/11 („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
S pomocí služby Google Conversion Tracking dokážeme zjistit, zda uživatel dokončil určité akce. Můžeme například analyzovat, jak často bylo kliknuto na tlačítka na našich webových stránkách a jaké produkty jsou prohlíženy nebo nakupovány s určitou frekvencí. Účelem těchto informací je sestavení statistiky konverzí. Zjistíme, kolik uživatelů kliklo na naše reklamy a jaké akce dokončili. Nedostáváme žádné údaje, které by nám umožnily osobní identifikaci uživatelů. Společnost Google používá pro účely identifikace soubory cookie nebo srovnatelné rozpoznávací technologie.

Službu Google Conversion Tracking používáme na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorců s cílem optimalizovat svoji webovou prezentaci i reklamu. Pokud bylo vyžádáno příslušné prohlášení o souhlasu (např. týkající se ukládání souborů cookie), zpracování se uskutečňuje výhradně na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Daný souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o službě Google Conversion Tracking pro sledování konverzí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en

f) Google reCAPTCHA
Na těchto webových stránkách používáme službu „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Jejím poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem služby reCAPTCHA je zjistit, zda údaje zadané na těchto webových stránkách (např. Údaje zadané do kontaktního formuláře) jsou poskytovány lidským uživatelem nebo automatizovaným programem. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníků webových stránek na základě různých parametrů. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník vstoupí na dané webové stránky. Služba reCAPTCHA vyhodnocuje v rámci této analýzy celou řadu dat (např. IP adresu, čas, který návštěvník strávil na webu nebo pohyby kurzoru iniciované uživatelem). Data sledovaná během těchto analýz jsou předávána společnosti Google.

Analýzy služby reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou upozorněni, že probíhá analýza. Data jsou uchovávána a analyzována na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových stránek proti zneužívání automatizovaného špehování a proti spamu. Pokud bylo obdrženo příslušné prohlášení o souhlasu, budou údaje zpracovávány výhradně na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Jakýkoli takový souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů a Smluvních podmínkách společnosti Google na následujících odkazech: policies.google.com/privacy a policies.google.com/terms.

 
Další odkazy a možnosti Opt-Out pro služby Google:
Opt-Out Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs 
Opt-Out Google Services: https://www.google.com/settings/ads?hl=cs
Prohlášení o ochraně dat Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs
Uživatelské podmínky Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/
Uživatelské podmínky Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/intl/cz/about/analytics/tag-manager/use-policy/
Uživatelské podmínky Google Data Studio: https://support.google.com/datastudio/answer/7019158?hl=cs
Uživatelské podmínky YouTube: https://www.youtube.com/t/terms
FAQ Google WebFonts: https://developers.google.com/fonts/faq?hl=cs

5. Matomo (dříve Piwik)

Tato webová stránka používá Open Source webovou analytickou službu Matomo. Matomo používá technologie, které umožňují opětné rozpoznání uživatele přesahující stránky za účelem analýzy chování uživatele (např. cookies nebo otisk zařízení). Informace zaznamenané pomocí Matomo o využití této webové stránky jsou ukládány na náš server. IP adresa je pře uložením anonymizována.

Pomocí služby Matomo jsme schopni zaznamenávat a analyzovat data o využívání naší webové stránky jejími návštěvníky. Tím můžeme mimo jiné zjistit, kdy proběhla která vyvolání stránky a z jakého regionu pochází. Kromě toho zaznamenáváme různé soubory log (např. IP adresa, referer, použité prohlížeče a operační systémy) a můžeme změřit, zda návštěvníci naší webové stránky provádí určité akce (např. kliknutí, nákupy apod.). Využití tohoto analytického nástroje probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně údajů DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů k optimalizaci jak webové nabídky, tak i jeho reklamy. Pokud proběhl dotaz na příslušný souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), proběhne zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně údajů DSGVO; souhlas lze kdykoliv odvolat.

IP anonymizace
Při analýze pomocí Matomo používáme IP anonymizaci. Přitom je vaše IP adres před analýzou zkrácena, takže vám ji již nelze jednoznačně přiřadit. 6 / 8

Hosting
Hostování Matomo realizujeme výhradně na našich vlastních serverech, takže všechna analyzovaná data zůstávají u nás a nejsou předávána dále.

6. Pardot/Salesforce

Společnost Pardot je tvůrcem internetové platformy pro automatizaci marketingu. Platformu od společnosti Pardot používáme pro sběr údajů o návštěvnících naši webové stránky. Osobní údaje jsou ukládány v platformě Pardot/Salesforce, když návštěvníci naši stránky vyplní formulář kupříkladu pro registraci k účasti na akcích, kontaktní formulář/formulář s konkrétním požadavkem nebo pro odebírání našich e-mailových sdělení nebo když jinak vyjádří souhlas („opt-in”) s zapojením do našich prodejních a marketingových kapacit. Pardot shromažďuje neosobní údaje jako například IP adresu, operační systém, internetový prohlížeč a navštívené stránky.
Soubory cookie nástroje Pardot neukládají osobní identifikační informace, pouze jedinečný identifikátor.
Návštěvníci obdrží zprávu, v níž budou vyzváni k vyjádření souhlasu s ukládáním souborů cookie při první návštěvě stránky. Tato zpráva se znovu nezobrazí, dokud návštěvníci soubory cookie nevymažou. Pokud se uživatel rozhodne pro vypnutí funkce sledování, jedná s ním Pardot tak, jako by soubory cookie byly vypnuty. Kliknutí na e-mailové odkazy a přehled odeslaných formulářů se stále objevují v jeho historii aktivit, ale návštěvy stránky a zobrazené formuláře nikoli.
Sbíráme vaše data, abychom s vámi mohli komunikovat v osobní rovině, a to nezávisle na tom, jaký je váš vztah ke společnosti Vogelsang: to je náš oprávněný zájem při zpracování vašich dat.
Vaše osobní data uchováváme jen po dobu, po kterou je potřebujeme k účelu, k němuž byla shromážděna nebo po dobu, po kterou nám to zákon nařizuje.
Učinili jsme příslušná technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití, přístupu nebo změně vašich osobních dat neoprávněným způsobem.
Dodatečné informace týkající se politiky Pardot/Salesforce najdete pod odkazem níže.

Dodatečné informace:
Politika Pardot/Salesforce: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

7. MultiView

Tato stránka používá sledovací kód MultiView, který je potřebný ke sledování návštěv webové stránky a další interakce na stránce na podporu marketingové a digitální reklamní aktivity.
MultiView má sídlo ve Spojených státech, a osobní data shromážděná společností MultiView po celém světě (včetně území EU a Švýcarska) mohou být předána do Spojených států ke zpracování. MultiView plní rámec štítu EU-USA na ochranu soukromí i rámec štítu Švýcarsko-USA na ochranu soukromí, jak je stanoveno ministerstvem obchodu USA s ohledem na sběr, používání a uchovávání osobních dat předávaných z Evropské unie a Švýcarska do Spojených států. Společnost MultiView osvědčila Ministerstvu obchodu, že přijímá zásady štítu na ochranu soukromí.
Tento systém využívá technická data a údaje o chování uživatele shromážděné ze souborů cookie a dalších technologií s cílem optimalizovat „zkušenosti” zákazníka. V některých případech se soubory cookie používají pro zablokování zbytečných reklam, pro uložení přihlašovacích údajů z bezpečnostních důvodů a pro zapamatování uložených preferencí. Soubory cookie nám ve spojení s logovacími soubory našeho internetového serveru umožňují vypočítat souhrnný počet návštěvníků naši webové stránky a zjistit, jaké části naši stránky jsou nejoblíbenější. To nám pomáhá získat zpětnou vazbu, abychom naši webovou prezentaci mohli dále optimalizovat a poskytnout našim zákazníkům lepší služby.
Technická data a údaje o chování uživatelů shromážděné z našich souborů cookie a dalších technologií automaticky vytvářejí anonymní profily chování. Tyto profily vás osobně neidentifikují, ale umožní systému poskytovat reklamy, které jsou pro vás zajímavější či relevantnější (reklamy založené na zájmu) jménem našich zákazníků. S našimi zákazníky můžeme sdílet technická data, údaje o chování a profily chování coby součást spolupráce s cílem určit, jaké druhy reklamy založené na zájmu kdy a kde umístit.
Vypnutí souborů cookie na vašem zařízení nebo prohlížeči může omezit nebo zcela zamezit tvorbě profilů chování vyplývajících z vašich aktivit v takovém zařízení nebo prohlížeči.
 

8. Matterport

Naše webové stránky využívají služby společnosti Matterport Inc., 352 E. Java Dr. Sunnyvale, CA 94089, USA. Kdykoli navštívíte webovou stránku s virtuální prohlídkou, budete připojeni k serverům společnosti Matterport v USA. Vaše IP adresa, verze prohlížeče a zobrazovací zařízení, původní a cílová adresa URL a ID příslušné 3D prohlídky jsou v této souvislosti přenášeny na servery společnosti Matterport v USA. Dále jsou přenášeny údaje o užívání jako četnost, doba trvání a vzorec užívání služeb společnosti Matterport. Nemáme žádný vliv na údaje, které jsou přenášeny a sledovány na stránkách uvedeného poskytovatele nástroje (např. údaje sledování při aktivovaných cookies). Takový případ se týká integrace virtuální prohlídky pomocí iFrame, protože poskytování této aplikace probíhá mimo webovou stránku společnosti Vogelsang. Využívání služeb společnosti Matterport je v zájmu optimální internetové prezentace našich produktů a řešení. To odpovídá oprávněnému zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně údajů - DSGVO. Použitím této funkce akceptujete podmínky uvedené v prohlášení o ochraně dat společnosti Matterport.com: https://matterport.com/privacy-policy

9. Newsletter

a) Přihlášení a odhlášení
Na naší webové stránce nabízíme možnost přihlášení k odběru našeho newsletteru. Po přihlášení budete pravidelně informováni o aktuálních novinkách v naší nabídce. K přihlášení odběru newsletteru je potřebná platná emailová adresa. K ověření emailové adresy nejdříve obdržíte přihlašovací email, který musíte potvrdit prostřednictvím odkazu (Double Opt-In). Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru na naší webové stránce, zpracováváme osobní údaje jako vaši emailovou adresu, vaše oslovení, vaše jméno a váš požadavek na jazyk na základě vámi uděleného schválení. Zpracování se zakládá na právním základu čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů - DSGVO. Udělené schválení můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat, nejlépe pomocí odkazu „Odhlásit“ v newsletteru, emailem na [email protected] nebo zasláním neformálního dopisu na naši adresu uvedenou v tiráži. Právní platnost již provedených postupů zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena. Při přihlášení k odběru newsletteru dále ukládáme IP adresu a datum a čas přihlášení. Zpracování těchto údajů je potřebné, aby bylo možné prokázat udělené schválení. Právní základ vyplývá z naší právní povinnosti o dokumentaci vašeho schválení (čl. 6 odst. 1 písm. c) ve spoj. s čl. 7 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně údajů - DSGVO).

b) Analýza newsletteru
Chování čtenářů a míru otvírání našeho newsletteru analyzujeme anonymně. Za tím účelem zjišťujeme a zpracováváme uživatelské údaje, které slučujeme s vaší emailovou adresou nebo s vaší IP adresou. Právním základem tohoto sledování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů - DSGVO.

c) Tracking
Pokud jste nám poskytli povolení ke sledování, zaznamenáváme osobní uživatelské údaje a uživatelské chování za tím účelem, abychom vám zasílali informace odpovídající vašim zájmům. Jako příjemce máte možnost svůj souhlas odvolat tím způsobem, že se obrátíte na jeden z výše uvedených kontaktních kanálů nebo přes odkaz „Změnit profil“ v newsletteru, zasláním emailu na adresu [email protected] nebo neformálního dopisu na adresu uvedenou v tiráži.

Odkazy s dalšími informacemi:
Kontaktní email: [email protected]
Impressum: https://www.vogelsang.info/cs-cz/otisk/


10. Hubspot CRM

Na těchto webových stránkách používáme Hubspot CRM. Poskytovatelem je společnost Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (dále jen Hubspot CRM).

Hubspot CRM nám mimo jiné umožňuje spravovat stávající a potenciální zákazníky a kontakty se zákazníky, komunikovat s vámi a plánovat a provádět marketingové aktivity v souladu s vašimi zájmy. Hubspot CRM nám umožňuje zachytávat, třídit a analyzovat interakce se zákazníky prostřednictvím e-mailů, sociálních médií nebo telefonu v rámci většího počtu kanálů. Takto shromážděné osobní údaje mohou být vyhodnoceny a použity pro komunikaci s potenciálním zákazníkem nebo pro marketingová opatření (např. zasílání newsletterů). Hubspot CRM nám také umožňuje shromažďovat data o uživatelské chování našich kontaktů na našich webových stránkách a analyzovat je.

Použití Hubspot CRM je založeno na čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR (Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů). Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnější správě zákazníků a komunikaci s nimi. Pokud byl vyžádán souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hubspot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Přenos údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních ustanovení Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.hubspot.com/data-privacy/privacy-shield.

Smlouva o zpracování údajů ve smlouvách
Uzavřeli jsme se společností Hubspot CRM smlouvu o zpracování objednávek. Jedná se o smlouvu, která je vyžadována zákonem o ochraně osobních údajů a zajišťuje, že společnost Hubspot CRM zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.


11. Facebook Pixel

Pro měření míry konverze používají tyto webové stránky pixel sledující aktivity návštěvníka Facebooku. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Na základě prohlášení Facebooku budou shromážděná data předávána do USA a dalších třetích zemí. Tento nástroj umožňuje sledování návštěvníků stránek po jejich návštěvě webových stránek poskytovatele po kliknutí na reklamu na Facebooku. To umožňuje analyzování efektivity reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizaci budoucích reklamních kampaní.

Pro nás jako pro provozovatele těchto webových stránek jsou shromážděné údaje anonymní. Nemůžeme dospět k žádným závěrům, pokud jde o totožnost uživatelů. Facebook však údaje archivuje a zpracovává tak, aby bylo možné navázat spojení s příslušným uživatelským profilem. Facebook je tedy v pozici, kdy je může využít pro své vlastní propagační účely v souladu se Zásadami používání dat Facebooku. To Facebooku umožňuje zobrazování reklam na stránkách Facebooku i na místech mimo síť Facebook. My jako provozovatel těchto webových stránek nemáme nad používáním těchto údajů žádnou kontrolu.

Používání nástroje Facebook Pixel je založeno na čl. 6, odst., 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na efektivních reklamních kampaních, které zahrnují i sociální média. Pokud byla požadována odpovídající smlouva (např. smlouva o ukládání souborů cookie), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Platnost smlouvy může být kdykoli ukončena.

Přenos údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních ustanovení Evropské komise.

Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Pokud jsou na našich webových stránkách shromažďovány osobní údaje s použitím zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, jsme my a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně odpovědní za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování ze strany společnosti Facebooku, které se uskuteční po následném převodu, není součástí společné odpovědnosti.

Povinnosti, které jsou nám společně uloženy, jsou stanoveny v dohodě o společném zpracování. Znění této dohody lze nalézt na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Na základě této smlouvy jsme zodpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook a za bezpečnou implementaci tohoto nástroje na našich webových stránkách. Facebook je zodpovědný za zabezpečení dat produktů Facebooku. Práva subjektu údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo prostřednictvím Facebooku. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Další informace o ochraně vašich osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

V oddíle nastavení reklam na adrese www.facebook.com/ads/preferences/ můžete také deaktivovat funkci remarketingu „Custom Audiences“ (Vlastní okruh uživatelů). Chcete-li to udělat, musíte se nejprve přihlásit na Facebook.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete deaktivovat jakoukoli uživatelskou reklamu Facebooku na webových stránkách Evropské aliance pro interaktivní digitální reklamu (EDAA): www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

12. Microsoft Bing Ads

Na našich stránkách používáme sledování konverzí společnosti Microsoft Corporation se sídlem na adrese One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Jakmile vstoupíte na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Bing, služba Microsoft Bing Ads uloží do vašeho počítače soubor cookie. Bing a také společnost Vogelsang tak mohou vidět, že jste na tuto reklamu klikli, otevřeli naše webové stránky a dostali se na cílovou stránku. Máme informace pouze o celkovém počtu uživatelů, kteří na reklamu klikli, a o tom, zda byli přesměrováni na speciální cílovou stránku (konverzní stránku). Nedojde k předání žádných osobních údajů uživatele.
Pokud si nepřejete, aby byly údaje o vašem chování jako uživatele použity výše uvedeným způsobem, můžete používání souborů cookie odmítnout. To provedete například v nastavení prohlížeče deaktivací obecného nastavení týkajícího se souborů cookie. Kromě toho můžete shromažďování údajů pomocí souborů cookie zakázat vznesením námitky prostřednictvím následujícího odkazu: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=de-DE

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě Microsoft Bing Ads naleznete zde: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Univerzální sledování událostí (UET) Bing
Údaje se shromažďují a také ukládají na našich stránkách pomocí technologie Bing Ads. Tyto údaje slouží k vytváření profilů používání. K tomu se používají pseudonymy. Jedná se o službu společnosti Microsoft Corporation se sídlem na adrese One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Umožňuje nám sledovat vaše aktivity na našich stránkách, pokud jste se na naše stránky dostali prostřednictvím služby Bing Ads. Pokud jste se prostřednictvím takové reklamy dostali na některou z našich stránek, dojde k vytvoření souboru cookie. K tomu je na našich webových stránkách nainstalována značka UET. Jedná se o kód, který ve spojení se souborem cookie ukládá neosobní údaje o používání našich webových stránek. Jde například o dobu strávenou na stránce a o to, které části stránky byly zobrazeny. Neshromažďujeme tak vaše osobní údaje.
Získané údaje se přenášejí na servery společnosti Microsoft ve Spojených státech a tam se uchovávají po dobu maximálně 180 dní. Shromažďování a zpracování údajů o vašem používání webových stránek pomocí souboru cookie můžete zabránit tím, že použití souborů cookie zakážete.

Společnost Microsoft může kromě toho zaznamenávat vaše uživatelské chování prostřednictvím tzv. metody cross-device tracking, a to na mnoha elektronických koncových zařízeních. Může tak zobrazovat na webových stránkách a v aplikacích společnosti Microsoft personalizovanou reklamu. Toto nastavení lze zakázat na stránce http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Další informace o analytických službách Bing naleznete na webových stránkách služby Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2).

Další informace o ochraně údajů ve službách společnosti Microsoft a Bing naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

13. Změna našeho prohlášení o ochraně dat

Aby bylo zaručeno, že naše prohlášení o ochraně dat vždy odpovídá aktuálním zákonným ustanovením, vyhrazujeme si kdykoliv právo na změny. To platí i pro případ, že prohlášení o ochraně dat musí být upraveno na základě nových nebo přepracovaných služeb, například nových servisních služeb. Nové prohlášení o ochraně dat pak při vaší další návštěvě postihuje naši nabídku.