James Russell si vybral Vogelsang
Na své bioplynové stanici používá dávkovač pevných látek a macerátor

„Vybral jsem si společnost Vogelsang, protože se jedná o důvěryhodnou značku a na její technologii se můžeme spolehnout.“
James Russell, technický ředitel bioplynové stanice BioCore Roscommon, Irsko

Naše bioplynová stanice BioCore o výkonu 1 MW se nachází v okrese Roscommon v Irsku a skládá se z fermentoru o objemu 2 500 m3, druhotného fermentoru o objemu 2 500 m3 a dvou skladů finálního produktu o objemu celkem 7 000 m3. Stanice vyrábí teplo a energii z kalů z odpadních vod (90 %), tuků z lapačů tuků (10 %) a používá pasterizační proces, který zajišťuje, že konečný produkt je čistý a odpovídá biosložce třídy A.

Vzhledem k tomu, že do zařízení přicházejí kaly z čistíren odpadních vod a místních toků odpadů, je konzistence vstupních surovin přiváděných do fermentorů proměnlivá. Proto jsme potřebovali dávkovač pevných látek do fermentoru, který by zvládl širokou škálu vstupních materiálů a byl schopen bezpečně a efektivně zpracovávat obtížné substráty a vláknitý materiál. Biologické kaly navíc musely dosáhnout označení třídy A pro pasterizaci, a proto bylo nutné provést důkladnou předúpravu kalu a snížit velikost částic v médiu.

Po pečlivém zvážení s konstruktérem naší stanice jsme se rozhodli použít kombinaci robustního dávkovače pevných látek PreMix a macerátoru RotaCut. Systém PreMix si spolehlivě poradí s proměnlivou konzistencí vstupních pevných látek a také účinně zpracuje kal, přičemž separuje veškerá cizí tělesa, jako jsou například kameny. Systém 4 v 1 rozmělňuje nezpracované pevné látky a míchá dohromady různorodou biomasu, aby se z ní stala homogenní suspenze. Macerátor RotaCut byl implementován jako samostatná jednotka pro pasterizaci a optimálně snižuje velikost částic, aby byly splněny předepsané požadavky. Provoz je celkově bezproblémový a stanice úspěšně vyrábí energii z kalů z čistíren odpadních vod.

Představení zákazníka

Společnost Bioplynová stanice BioCore Roscommon
Zahájení provozu 2016
Jmenovitý výkon 1 MW
Vstupní materiál Kanalizační kaly a tuky z lapačů tuků, plánováno: odpad z výroby potravin
Sestava Dva fermentory, každý o objemu 2 500 m3, dva sklady finálního produktu o celkovém objemu 7 000 m3, pasterizace, odvodnění digestátu, dva kogenerační kotle v rámci závodu
Produkty a řešení od společnosti Vogelsang Dávkovač pevnách látek PreMix a macerátor RotaCut