Matthias Schnieder si vybral Vogelsang
Pro svou přečerpávací stanici používá rotační lamelová čerpadla

„Vybral jsem si společnost Vogelsang, protože čerpadla s rotujicími písty fungují v našich přečerpávacích stanicích vždy spolehlivě.“ Matthias Schnieder, správce pro nakládání s odpadní vodou, čistírna odpadních vod Wildeshausen, Německo

Naše obec Wildeshausen, která se nachází v přírodním parku Wildeshausen, se potýkala s vysokými provozními náklady na čerpadla odpadních vod v přečerpávacích stanicích. Příčinu jsme rychle zjistili: vlhčené ubrousky vedly k ucpávání, které bylo velmi nákladné, protože odstraňování probíhalo téměř každý týden. Jako místní správce pro nakládání s odpadní vodou jsem našel praktické řešení tohoto problému výměnou našich stávajících čerpadel za účinnější.

Měl jsem pocit, že použití dezintegrátorů pro odpadní vodu je nevhodný přístup, protože bychom výstup z nich museli znovu odfiltrovat v čistírně odpadních vod například přes filtr na mikroplasty. Místo toho jsme problém s ucpáváním vyřešili výměnou stávajících čerpadel v přečerpávacích stanicích (jednalo se o suchá odstředivá čerpadla, šroubová odstředivá čerpadla, ale také ponorná odstředivá čerpadla) za čerpadla s rotujícími písty. Během své předchozí praxe jsem poznal a ocenil tato výkonná čerpadla a jejich malou náchylnost k ucpávání. Zatímco jiné typy čerpadel mají tendenci zamotávat vlhčené ubrousky do dlouhých a silných cárů, čerpadla s rotujícími písty snadno přepravují hygienické potřeby i textilie. V roce 1997 jsem úspěšně přestavěl první přečerpávací stanici na čerpadla s rotujícími písty Vogelsang. Mezitím bylo přestavěno osm z patnácti přečerpávacích stanic. Od té doby se ucpávání těchto přečerpávacích stanic vlhčenými ubrousky apod. stalo vzácností. Plán přestavby deváté přečerpávací stanice již probíhá.

Vždy sleduji provozní náklady a uvědomuji si, že jediným přerušením můžeme přijít o úspory energie vysoce účinného rotoru. Proto dbám na vyvážený vztah mezi energetickou účinností a provozní bezpečností. Dalším důležitým argumentem pro čerpadla s rotujícími písty je možnost údržby. Komora čerpadla je po demontáži předního víka, v případě nutnosti údržby, volně přístupná. Také náhradní díly, jako jsou písty, otěrové desky, součásti tělesa čerpadla a dokonce i těsnění, mohou naši zaměstnanci rychle a snadno vyměnit přímo na místě bez celkové demontáže a rozebrání čerpadla.

Představení zákazníka

Společnost Čistírna odpadních vod Wildeshausen
Velikost 37 000 PE trubek
Kanalizace 85 km odděleného kanalizačního systému
Přečerpávací stanice 15
Uvedení do provozu 1961
Rozšíření 1976/1993
Druh odpadní vody Převážně odpadní voda z domácností
Stupeň čištění Mechanické a biologické čištění odpadních vod, denitrifikace, anaerobní stabilizace kalu